W przypadku narodzin dziecka ojciec podobnie jak matka może skorzystać z płatnej opieki nad maluchem w postaci urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu zarezerwowanego tylko dla nich – urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski to możliwość spędzenia czasu z dzieckiem po porodzie bez konieczności martwienia się o pracę. Oprócz czerpania radości z tego wspólnego czasu urlop ojcowski jest ważnym czynnikiem zapewniającym dzieciom dobry start w życiu i szczęśliwe dorastanie.

W województwie podlaskim w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku z zasiłku macierzyńskiego skorzystało ponad 10,3 tys. osób, z czego 1,6 stanowili mężczyźni.

Dodatkowo tatusiowie mają jeszcze prawo do urlopu ojcowskiego. Trwa on dwa tygodnie i jest przeznaczony tylko dla ojców. Za opiekę nad dzieckiem podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego ubezpieczonemu rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński. Od stycznia do kwietnia świadczenie to otrzymało ponad 354 tys. rodziców, z czego ponad 60 tys. to tatusiowie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS Białystok.

Rodzice noworodka mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składa się urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Zasada ta dotyczy również opiekunów, którzy przyjmują dziecko do pieczy zastępczej. Okres ten może zostać wydłużony, jeśli na świat przyjdą bliźniaki lub więcej dzieci.

W Polsce łączna długość urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. Pierwsze 14 tygodni tego urlopu zarezerwowane jest tylko dla matki. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem.

Natomiast jeśli po tych 14 tygodniach matka będzie chciała wrócić do pracy, może to zrobić, jednocześnie mając malucha pod opieką męża lub partnera. Z takiego urlopu macierzyńskiego w całej Polsce skorzystało ponad 3 tys. mężczyzn, a w województwie podlaskim 87.

Jeśli właśnie urodziło Ci się dziecko lub spodziewasz się go, możesz mieć prawo do urlopu rodzicielskiego. Jest to prawo przysługujące obojgu rodzicom, które uprawnia ich do 32 tygodni wolnego od pracy.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego każde z rodziców może wziąć do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jeśli urodzi się co najmniej dwoje dzieci, może on zostać przedłużony o maksymalnie 6 tygodni na każde dziecko. Urlop rodzicielski może być również wykorzystany w przypadku adopcji dziecka.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany w jednym bloku lub w częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Urlop może być wykorzystany w nie więcej niż 4 częściach, które są wielokrotnością tygodnia i przypadają bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego.