Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko na czas pobytu w Polsce wraz z dziećmi. Jeśli opuszczą kraj na okres dłuższy niż jeden miesiąc, tracą prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczeń. Dlatego powinieneś poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o swoim wyjeździe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje Cię o możliwości kontynuowania pobierania świadczeń rodzinnych w przypadku powrotu z zagranicy przed wyjazdem z Polski (np. po powrocie z podróży służbowej), a także o innych możliwościach utrzymania legalnego pobytu w Polsce w przypadku wyjazdu na dłuższy okres czasu.

Obywatele Ukrainy, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy, powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o opuszczeniu kraju. Mogą to zrobić drogą elektroniczną, logując się do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) i składając pismo ogólne na formularzu POG. Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do Internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może udać się do oddziału ZUS i złożyć pisemne oświadczenie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Aby pobierać świadczenia rodzinne, musisz legalnie przebywać w Polsce. Jeśli jesteś cudzoziemcem, który pobierał świadczenia rodzinne, a następnie wyjechał z kraju bez powiadomienia ZUS, jesteś zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami. Konsultanci ZUS infolinia, świadczą swoje usługi od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 18.00.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który pobiera świadczenia rodzinne i nie poinformujesz ZUS-u o swoim wyjeździe z Polski, będziesz musiał zwrócić nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

ZUS ma do dyspozycji szereg narzędzi pozwalających sprawdzić, czy dana osoba opuściła Polskę. Weryfikuje również legalny pobyt w kraju obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie okresu zasiłkowego. Pomocne w tym zakresie są różne rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp, oraz współpraca z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. W przypadku wątpliwości, czy spełniony jest warunek zamieszkiwania na terytorium Polski, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do złożenia wyjaśnień osobiście w oddziale ZUS w określonym terminie; jeśli to nie nastąpi, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczeń. Polaków obowiązują te same zasady.