Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje następujące działania:

-Zapewnia pracownikom i ich rodzinom ubezpieczenie zdrowotne, w tym opiekę ambulatoryjną, opiekę stacjonarną i hospitalizację;

-Kompensuje choroby zawodowe;

-Wspiera kobiety w ciąży;

-Zapewnia świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego;

-wypłaca emerytury;

-płatności za renty inwalidzkie;

-wypłaca świadczenia rodzinne dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Z najnowszych danych zus gdańsk telefon wynika, że do ubezpieczeń społecznych w czerwcu zgłoszono blisko 64,2 tys. obywateli państw obcych. Oznacza to, że w II kwartale 2022 r. przybyło ich ponad 6 tys. Ponadto liczba cudzoziemców z umową o pracę osiągnęła prawie 31,3 tys. i wzrosła o 3,1 tys. w stosunku do marca. Blisko połowa wszystkich przyjazdów cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu pracuje na najkorzystniejszych umowach. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na Pomorzu pracuje obecnie ponad 1,7 tys. cudzoziemców na umowach o pracę. Są wśród nich zarówno osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i pracujące na umowę zlecenie lub inne rodzaje umów.

Tylko w maju o ubezpieczenie społeczne ubiegało się na Pomorzu 1000 osób. Więcej cudzoziemców niż w kwietniu (62 tys.). Liczba pracowników zagranicznych zatrudnionych na podstawie umów o pracę wzrosła od kwietnia do maja o 2 tys. osób (około 29 000). Napływ obcokrajowców pozostaje bez zmian – w samym czerwcu na Pomorze przybyło blisko 4 tys. nowych mieszkańców. Ci, którzy nie uczestniczyli w lokalnych ubezpieczeniach społecznych (63 tys.). Blisko 6 tys. cudzoziemców pracujących na Pomorzu zwiększyło się od marca. Według stanu na 30 czerwca w woj. pracowało blisko 48 400 obcokrajowców. Największą grupę stanowili obywatele Gruzji (1549), Rosji (1212) i Mołdawii (1029). Druga co do liczebności grupa liczyła 5500 osób. Pierwszą piątkę zamknęli posiadacze paszportów gruzińskich (1549), rosyjskiego (1212) i mołdawskiego (1029). Faktyczna liczba cudzoziemców pracujących na terenie województwa może być wyższa, gdyż część z nich nie jest objęta ZUS. Wynika to z pracy w szarej strefie, pracy na kontrakcie nieubezpieczonym czy bycia ubezpieczonym w KRUS. Faktyczna liczba cudzoziemców pracujących na terenie województwa może być wyższa niż wynika to z tych danych, ponieważ część z nich nie jest objęta ZUS. Wynika to z pracy w szarej strefie, pracy na kontrakcie nieubezpieczonym czy bycia ubezpieczonym w KRUS.