Profesor Tadeusz Teodorowicz-Todorowski (1907-2001) był architektem i wykładowcą akademickim. Współtworzył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Jego realizacje na stałe wpisały się w wizerunek Gliwic. Odpowiadał m.in. za odbudowę i przebudowę spalonego hotelu Haus Oberschlesien – budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski Gliwice. Był także autorem projektu budynku wydziału architektury przy ulicy Akademickiej 7, w którym przez wiele lat wykładał, aż do przejścia na emeryturę w 1974 roku jako profesor emerytowany.

Za życia aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym, dał się poznać jako artysta i akademik. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Jana Stanisława Jankowskiego (1860-1907). Po studiach pracował jako nauczyciel sztuki, a następnie został profesorem w różnych instytucjach: w 1910 roku uczył w Wyższej Szkole Malarstwa i Rysunku w Krakowie do 1914 roku; w latach 1914-1916 uczył w macierzystej uczelni; w 1922 roku został mianowany profesorem malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie pozostał do przejścia na emeryturę w 1944 roku.

Był również aktywny jako artysta – za życia stworzył ponad 900 obrazów, które były wystawiane w całej Polsce i za granicą – m.in. w Paryżu (1927), Amsterdamie (1929), Londynie (1930) i Nowym Jorku (1947).

Ideą tego projektu pomnika jest upamiętnienie znanych osób, które swoją pracą i osiągnięciami na przestrzeni wielu lat przyczyniły się do kształtowania miasta.

Pierwsza “Ławeczka znanych Gliwiczan” została odsłonięta dziś w południe na Alei Przyjaźni. Ławeczka została poświęcona Tadeuszowi Teodorowiczowi-Todorowskiemu, który był znanym i cenionym obywatelem Gliwic. Ławeczka znajduje się w miejscu, w którym często spotykał się z przyjaciółmi i kolegami.

W wydarzeniu wzięli udział: rodzina Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego, zastępca prezydenta Gliwic Aleksandra Wysocka, prorektor Politechniki Śląskiej prof. Bogusław Łazarz.

Akcja “Ławeczka Znanych Gliwiczan” to wspólna inicjatywa Nowin Gliwickich, Miasta Gliwice i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gliwickiej. Mieszkańcy mogli oddać swój głos w internetowym plebiscycie Nowin Gliwickich na jednego z piętnastu znanych mieszkańców Gliwic, którzy mieli rękę w kształtowaniu dziedzictwa miasta i wpisali się w jego historię. Kandydatami były osobistości z różnych dziedzin i działające w różnych epokach – od XVII wieku do współczesności.