Jeśli jesteś osobą starszą, możesz mieć prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Ulga ta ma na celu pomoc osobom o niskich dochodach, które uzyskały dochód.

Ulga ta może być bardzo korzystna, ale nie zawsze jest odpowiednia dla każdego – zwłaszcza jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i już nie pracujesz. Dlatego radzimy, aby w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego kredytu, robić to tylko wtedy, gdy ma to sens w danej sytuacji.

Jak mówi informacja podatkowa: Na przykład, jeśli nadal pracujesz i zarabiasz więcej niż 85 528 PLN rocznie, możesz zrezygnować z otrzymywania tego świadczenia. Jeśli jednak kwalifikujesz się do ulgi i otrzymujesz ją jako aktywny senior, może ona pomóc zrekompensować część obciążeń podatkowych.

Jeśli jesteś pracującym seniorem, możesz kwalifikować się do odliczenia dla pracujących seniorów. Odliczenie to ma na celu pomoc osobom, które wpłacały składki emerytalne przez mniej niż 13 lat. Ma ono również na celu zachęcenie ludzi do pozostania na rynku pracy.

Aby skorzystać z tego odliczenia, należy najpierw obliczyć opłacalność emerytury w swojej indywidualnej sytuacji. Można to zrobić, porównując kwotę nieopodatkowanego wynagrodzenia, które otrzymalibyśmy, rezygnując z emerytury, z kwotą pieniędzy, którą w przeciwnym razie zapłacilibyśmy w formie podatków. Jeśli rezygnacja z emerytury jest korzystniejsza niż płacenie od niej podatków, to rezygnacja może być dla Państwa atrakcyjnym rozwiązaniem – ale tylko wtedy, gdy zarabiają Państwo wystarczająco dużo pieniędzy i pozostało Państwu wystarczająco dużo lat do osiągnięcia wieku emerytalnego!

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej orzekł, że jeśli podatnik skorzystał z odliczenia dla pracujących seniorów, nie straci prawa do odliczenia, jeśli przejdzie na emeryturę podlegającą opodatkowaniu.

W przypadku kobiety, która chciała rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę – pobierając zawieszoną emeryturę – otrzyma ona odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia brutto. W sumie w ciągu roku otrzyma kilka pensji wolnych od podatku. Chciała się upewnić, że jeśli przez znaczną część roku będzie korzystała z ulgi, a następnie przejdzie na emeryturę podlegającą opodatkowaniu, nie utraci prawa do ulgi i nie będzie musiała płacić podatku.

Dyrektor orzekł, że tak nie będzie.