Obecna nazwa świadczenia uzupełniającego przyznawanego osobom uprawnionym to “500 Plus dla Seniorów”. Świadczenie to, podobnie jak emerytura, wypłacane jest osobie uprawnionej dożywotnio w okresach miesięcznych. Co ważne, te dodatkowe pieniądze przysługują nie tylko osobom uprawnionym do emerytury, ale także tym, którzy jej nie otrzymują. Po zmianie prawa w 2022 roku grupa osób uprawnionych wyraźnie się powiększyła.

Nowe 500 plus dla seniorów to nowe wsparcie, które zastąpiło stare. Stanowi ono dodatkową pomoc finansową dla osób niezdolnych do samodzielnego życia. W 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania tego świadczenia, dlatego chcąc z nich skorzystać, trzeba wiedzieć, jakie one są.

500 Plus dla Seniorów to świetny sposób, aby pomóc Ci związać koniec z końcem.

Jeśli jesteś seniorem, masz niskie dochody i majątek, i szukasz pomocy w opłacaniu rachunków. Sytuacja Twoją zostanie przeanalizowana i dowiesz się jak działa program. Następnie ZUS zrobi wszystko, co w mocy, aby został zatwierdzony bez konieczności sprawdzania zdolności kredytowej.

Pieniądze te może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, co potwierdza orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (w tym pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do służby).

Ponadto taka osoba nie ma prawa do emerytury i nie ma innego prawa do świadczenia ze środków publicznych: zasiłku stałego lub okresowego – z wyjątkiem jednorazowej pomocy. Z kręgu uprawnionych do 500 plus dla seniorów wyłączone są również osoby, które pobierają świadczenia emerytalne z odpowiednika ZUS w innym kraju.

Jednocześnie osoba posiadająca takie świadczenia nie traci prawa do 500 plus dla seniorów, o ile ich łączna kwota brutto nie przekracza 1.396,13 zł.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, masz prawo do świadczenia (także z emeryturą lub rentą zagraniczną wypłacaną ze środków publicznych), ale ich łączna kwota brutto nie przekracza od marca 2022 roku 1 896,13 zł. Wcześniej limit przychodu był o 124 zł niższy i wynosił 1.727,08 zł.

ZUS 500 plus kontakt jest wygodną formą kontaktu z ZUS. Doświadczony konsultant infolinii pomaga zainteresowanym w rozwiązywaniu spraw związanych z ZUS. Rozmowa telefoniczna jest również jednym ze sposobów rejestracji wizyty w wybranym biurze.