Program “Dobry Start” to kompleksowe wsparcie dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które najbardziej potrzebują pomocy. Program ma na celu wzmocnienie ochrony małych dzieci i kobiet w ciąży poprzez zapewnienie rodzinom o niskich dochodach świadczeń finansowych, objęcie opieką zdrowotną i poradnictwo żywieniowe. Program Dobry Start oferuje m.in. pomoc finansową dla rodzin i osób, które najbardziej jej potrzebują. Obejmuje on edukację, szkolenia i pomoc w poszukiwaniu pracy, a także świadczenia pieniężne, które pomagają zrekompensować wydatki związane z pracą.

Prawie 180 tys. dzieci na Pomorzu poszło pierwszego dnia do szkoły. Ponad 125 tys. rodziców i opiekunów złożyło wnioski o wsparcie z programu “Dobry start”. ZUS Gdańsk telefon wypłacił blisko 96 tys. Konsultanci udzielają informacji w gdańskim oddziałem ZUS poprzez infolinię, osobiście odnośnie świadczeń dotyczących wyprawek szkolnych.

Beneficjenci otrzymają swoje pieniądze w najbliższych tygodniach w lokalnym banku lub urzędzie pocztowym.

Jednorazowe wsparcie z programu “Dobry start” wynosi 300 zł i przysługuje – niezależnie od dochodu – na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Pieniądze przeznaczone są na zakup podręczników, zeszytów, przyborów i całego wyposażenia niezbędnego do nauki. Wnioski o wsparcie “Dobry Start” można składać do 30 listopada i można je składać tylko elektronicznie. Można to zrobić na trzy sposoby: za pośrednictwem platformy e-usług ZUS, Bankowości Internetowej lub portalu Emp@tia. Cała komunikacja dotycząca świadczeń odbywa się za pośrednictwem PUE ZUS, nawet jeśli wniosek zostanie złożony w inny sposób

Obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce mogą korzystać z programu Dory Start. Ukraińscy rodzice i opiekunowie, którzy posiadają polski numer PESEL, konto bankowe, e-mail i telefon również otrzymują wsparcie w ramach tego programu. Wnioskodawcy mogą skorzystać z wypełnienia specjalnego kreatora na PUE ZUS, aby wypełnić wniosek bez popełniania błędów. Rodzice i opiekunowie, którzy prześlą wnioski do 31 sierpnia, otrzymają pieniądze do końca września; ci, którzy złożą je później, otrzymają je w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wszystkich dokumentów.