Zdaniem Magdaleny Rzeczkowskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej, fala odejść w Służbie Celno-Skarbowej już się skończyła.

“Można powiedzieć, że ten etap minął” – powiedziała w rozmowie. “Spadła ona w okresie pandemii, zwłaszcza 2021 roku”.

W ubiegłym roku ze służby odeszło 1145 funkcjonariuszy. Jak dodaje Rzeczkowska, choć bilans kadrowy w ubiegłym roku zakończył się na minusie, to w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku do służby przyjęto 158 funkcjonariuszy, a ponad 900 postępowań kwalifikacyjnych jest w toku.

W Krajowej Administracji Skarbowej realizuje się trzyletni program modernizacyjny składający się z pięciu priorytetów, m.in. zwiększenia wynagrodzeń i uposażeń. Warto zauważyć, że inne służby mundurowe, jak wspomniana Policja czy Straż Graniczna, realizują swoje ustawy modernizacyjne, a my jako KAS realizuje się tzw. uchwałę modernizacyjną przyjętą przez Radę Ministrów. Tak więc nie jest tak, że te same rozwiązania modernizacyjne, w tym samym czasie weszły w życie i były wdrażane równolegle w służbach podległych MSWiA i w KAS. Sukcesywnie i zgodnie z założeniami realizuje się uchwałę modernizacyjną dotyczącą KAS.

Więcej informacji o Urzędzie Celnym, stawkach celnych i sposobie odprawy celnej przesyłki można znaleźć na stronie internetowej informacja celna.

Ponieważ nowy program modernizacji jest finalizowany, chciałoby się poświęcić chwilę, aby odpowiedzieć na kilka pytań, które możecie mieć na temat tego, co jest w nim zawarte, a co nie.

Wiadomo, że wielu z Państwa jest zaniepokojonych stanem swojego sprzętu. Zapewnić można, że ta uchwała jest tak skonstruowana, aby była jak najbardziej kompleksowa, więc obejmuje nie tylko wzrost wynagrodzeń i uposażeń, ale także kwestie związane z infrastrukturą – na przykład samochody i komputery. Są też działania operacyjne związane z KAS i techniką kryminalistyczną, w które można inwestować.

W tej chwili nie rozważa się takiej możliwości, ale cały czas poszukiwany jest sposób na poprawę skuteczności i efektywności działania urzędów celno-skarbowych. Wydzielenie siedziby SCS, podczas gdy KAS opiera się na ścisłej współpracy wielu pionów w ramach jednej instytucji, nie wydaje się dobrym pomysłem.

Celem jest rozwój urzędów celno-skarbowych tak, aby stały się one bardziej efektywne i jeszcze bardziej profesjonalne. Potencjał, jest naprawdę ogromny. Zarówno inne służby, z którymi współpraca, jak i prokuratura chwalą Urzędy Celno-Skarbowe i KAS za to, co jest robione, bo w zwalczaniu przestępczości gospodarczej są liderem.