Oprócz płatności dokonywanych w kasie urzędu, regulowania należności przez Internet, przed mieszkańcami miasta pojawiła się kolejna możliwość dokonywania różnych płatności na rzecz gminy. Wygodę dokonywania płatności zapewnia korzystanie z terminala płatniczego, za pośrednictwem którego można dokonywać wpłat na dowolne konto bankowe w Polsce. Płatność jest chroniona przez szyfrowane połączenie, a szybkość jej realizacji nie ulega zmianie. Aby dokonać płatności na własny rachunek bankowy, należy podać login i hasło do tego rachunku bankowego. Następnie pojawi się informacja o kwocie należności oraz inne dane niezbędne do dokonania płatności. W celu dokonania płatności wystarczy nacisnąć tylko jeden przycisk – “Zapłać”. Po jego naciśnięciu pojawi się okno potwierdzające, że transakcja przebiegła pomyślnie.

Uruchomiono automatyczny wpłatomat przy wejściu do budynku Urzędu Miasta. Działa 24 godziny na dobę, niezależnie od dnia tygodnia i czy Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza jest otwarty. Istnieje kilka rodzajów należności, które może zapłacić każdy mieszkaniec miasta. Nie pobiera się prowizji. Kasa posiada ekran dotykowy, który umożliwia dokonywanie wyborów, wprowadzanie danych i akceptowanie danych na sekwencyjnym wyświetlaczu. Wpłatomat kontroluje wprowadzone dane i wyświetla komunikat o błędzie w przypadku stwierdzenia niezgodności. W każdej chwili można użyć przycisku pomocy lub anulować.

Następujące podatki można opłacić w automatycznej kasie i należności: podatek własnościowy, podatek rolny, podatek leśny – łączne zobowiązania pieniężne, podatek transportowy, koszt utrzymania psa, opłata skarbowa, bezpłatna opłata za prawo do użytkowania gruntów, opłaty za wynajem, opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntów należących do Skarbu Państwa, opłata za wynajem skarbca, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszt wydania prawa jazdy, opłaty za wydanie kart pojazdu, opłata rejestracyjna pojazdu, opłata za wydanie zaświadczenia o rejestracji.

Każda płatność wykonywana jest indywidualnie, gdyż płatności nie są sumowane. Jednorazowo można zapłacić do 2 000 zł. Bankomaty w PLN przyjmują wyłącznie gotówkę (banknoty i monety). Nie trzeba dobierać walut, kasjer wypłaca resztę i drukuje potwierdzenie. Kasjerzy nie przyjmują banknotów o nominale 200 zł. Uszkodzone lub zużyte banknoty i monety mogą nie zostać rozpoznane i zostaną zwrócone. Osoby płacące w urzędzie nie muszą już mieć naładowanej gotówki lub wypłacać pieniędzy z bankomatu. Przy każdej kasie znajdują się terminale płatnicze, dostępne dla każdego mieszkańca. Posiadacze kart nie płacą żadnych prowizji.